(VINANET) – Các nhà đầu cơ đã giảm bớt mua ròng cacao kỳ hạn và các hợp đồng quyền lựa chọn trên sàn NYSE Liffe trong tuần kết thúc ngày 17/12.

Họ cũng chuyển sang mua ròng thay vì bán ròng cà phê robusta.

Các nhà đầu cơ đã giảm vị thế mua ròng cacao 492 lô xuống 68.287 lô và chuyển sang bán ròng 7.860 lô từ một lượng bán ròng 2.963 lô.

Trong lượng lúa mỳ làm thức ăn chăn nuôi, bán ròng không đổi ở 159 lô.

(Reuters)