Do các nhà xuất khẩu chạy đua với những lô hàng xuất khẩu cuối cùng đến Indonesia theo giấy phép năm 2013, sự quan tâm của họ hiện tại chuyển sang giấy phép nhập khẩu mới cho năm 2014.

Indonesia vừa thông báo chuyển đổi từ việc sử dụng hệ thống hạn ngạch để xác định yêu cầu nhập khẩu cho mỗi quý sang dựa trên hệ thống giá. Tức là khi giá thịt bò tại thị trường Jakarta cao hơn giá tham chiếu – hiện giá tham chiếu là 76.000 IR/kg – chính phủ Indonesia sẽ cho phép nhập khẩu nhiều thịt bò và gia súc để tăng nguồn cung và hạ giá thịt bò. Khi giá giảm dưới mức tham chiếu chính phủ sẽ giảm hoặc thậm chí ngừng nhập khẩu cho đến khi giá biến động.

Với giá thịt bò tại thị trường Jakarta giao dịch trên 90.000 IR/kg, Indonesia đã đưa ra giấy phép nhập khẩu mới cho thêm 100.000 gia súc bắt đầu từ tháng 11, và áp dụng tới cuối tháng 12. Với khối lượng thịt bò cần thiết để tác động đến giá trên thị trường 240 triệu dân, về lý thuyết, Indonesia sẽ yêu cầu nhập khẩu đáng kể lượng gia súc và thịt bò trong 12 tháng tới, nếu đem lại mức  giá  phải chăng cho người tiêu dùng.

Một khía cạnh quan trọng của khuôn khổ pháp lý mới là “nguyên tắc 80%”, yêu cầu các nhà nhập khẩu cung cấp ít nhất 80% gia súc mà họ nhận được các đơn đặt hàng nhập khẩu vào thị trường, như các gia súc giết mổ trong vòng 12 tháng.

Quy tắc được thiết kế để đảm bảo nhập khẩu gia súc qua thị trường một cách kịp thời và ngăn chặn mọi khả năng tồn tại đối với các nhà nhập khẩu để giữ gia súc vỗ béo để bán, với mục đích gây một sự thiếu hụt trên thị trường và buộc giá bán gia súc cao hơn.

Hệ thống mới cũng có nghĩa là ít khả năng hiển thị hạn ngạch khối lượng trong tương lai, và do đó có ít tiềm năng chắc chắn đối với ngành công nghiệp gia súc phía bắc.

Từ nay, tổng khối lượng cấp phép mà Indonesia đưa ra đối với mỗi quý sẽ phù hợp với số lượng gia súc mà mỗi nhà nhập khẩu cá nhân được áp dụng.

Theo hệ thống hạn ngạch trước đây, chính phủ công bố vào đầu mỗi năm số lượng gia súc được nhập khẩu trong năm tới, và mỗi quý trong năm, nhưng bây giờ tổng khối lượng nhập khẩu không rõ ràng.

Lefaso