Trong khuôn khổ Hội chợ Thủy sản toàn cầu 2014 tại Bruxen, Hội đồng quản lý Biển (MSC) cho biết số lượng các sản phẩm thủy sản đạt chứng nhận MSC đã tăng 21% tính đến tháng 9/2013 và tăng gấp 5 lần trong 4 năm qua.

Nicolas Guichoux, Giám đốc thương mại toàn cầu của MSC cho biết “Sự tăng trưởng của MSC là nhờ có sự tham gia của các đối tác trên toàn chuỗi giá trị”. Ông cho biết thêm: “Thủy sản đạt chứng nhận MSC hiện đang là sự lựa chọn toàn cầu của các nghành khai thác thủy sản bền vững và quản lý tốt”.

Ông cũng cho biết tính đến tháng 9/2013, giá trị của các sản phẩm đạt chứng nhận MSC đạt 4,5 tỉ USD.

MSC cũng có sự dịch chuyển sang các ngành mới nổi như các thành phần bổ sung dầu cá được khai thác bền vững.

Hiện nay, có 221 chứng nhận chương trình MSC đã được hoàn thiện và hơn 106 trại nuôi đang trong quá trình đánh giá, chiếm 10,5% số trang trại trên toàn thế giới.

MSC cho biết nhờ có chứng nhận, các vấn đề về môi trường có những cải thiện đáng kể như hạn ngạch khai thác giảm, lập hàng rào đối với các ngư trường khai thác và quản lý khai thác thủy sản không chủ đích tốt hơn.

MSC vẫn đang phát triển, nhu cầu vẫn đang tăng và ngày càng gia tăng ở các thị trường mới và các thị trường mới nổi Nicolas Guichoux cho biết.

Nguồn: Vietfish