(VINANET) – Theo Cơ quan Dịch vụ Một cửa về Xuất khẩu gạo Campuchia (SOWS-REF), nước này đã xuất khẩu 304.788 tấn gạo trong 10 tháng đầu năm 2014, tăng 3% so với 295.154 cùng kỳ năm 2013. Trong cả năm 2013, Campuchia xuất khẩu 379.856 tấn gạo.
Trong tháng 10, Campuchia xuất khẩu khoảng 35.418 tấn, giảm nhẹ so với khoảng 35.511 tấn hồi tháng 9 nhưng tăng khoảng 22% so với 29.031 tấn tháng 10/2013.
T.Hải
Nguồn: Vinanet/Oryza