Theo báo cáo “Củng cố ngành khai thác và nuôi thủy sản của Canađa: từ sản xuất đến bàn ăn”, ngành thủy sản nước này cần tận dụng lợi thế nhu cầu thủy sản đang tăng mạnh trên thế giới.

Mỗi năm, các công ty nuôi, khai thác và chế biến thủy sản của Canađa tạo ra 83.000 công ăn việc làm với giá trị sản xuất lên tới 7 tỉ USD nhưng Hội đồng Hội nghị Canađa cho biết ngành này có thể và cần làm được nhiều hơn thế.

Ông Jean-Charles LeVallee, trợ lý nghiên cứu cao cấp của hội đồng cho biết bằng cách cải thiện các phương pháp thu hoạch và chế biến, bảo vệ môi trường và nguồn lợi, hiện đại hóa phương pháp quản lý, Canađa có thể có sản lượng thu hoạch cao hơn và hạn chế việc dán nhãn sai.

“Thành công sẽ phụ thuộc vào việc thay đổi trọng tâm từ việc tối đa hóa sản lượng sang tối đa hóa giá trị sản phẩm”, Le Vallee cho biết.

Bản báo cáo cũng khuyến nghị ngành thủy sản cần đưa những thông tin về lợi ích của thủy sản tới người tiêu dùng trong nước. Đồng thời cập nhật các quy định, thiết lập cũng như thực thi giới hạn và đề ra mục tiêu về sinh thái cho ngành thủy sản.

(Theo Intrafish)