Giám đốc Dịch vụ Nuôi trồng Thủy sản và Nghề cá Quốc gia Chile dự đoán năm nay sản lượng khai thác cá hồi vẫn duy trì ở mức 800.000 tấn, tương đương năm 2012 và 2013. Ngành kinh doanh cá hồi nước này năm nay được dự báo khả quan do giá cao và chi phí sản xuất giảm.

Giá cá hồi được duy trì ở mức cao do nguồn cung thế giới chững lại. Dự báo nguồn cung tăng trưởng 2-4% trong khi nhu cầu dự kiến tăng hơn 8%.

Nguồn: Vasep