Ba tháng đầu năm 2014, tổng sản lượng thủy sản nuôi và khai thác của Chile đạt 929.600 tấn, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2013 (854.200 tấn). Trong đó, sản lượng thủy sản khai thác đạt 614.000 tấn.

Cá nổi chiếm 81,5% tổng sản lượng khai thác. Sản lượng khai thác cá nổi đạt 522.600 tấn, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong quý đầu năm 2014, có 4.160 tấn cá tuyết hake phương nam được cập cảng, tăng 35,1% so với cùng kỳ năm 2013 (3.080 tấn).

Sản lượng khai thác cá tuyết hake đạt 5.030 tấn, giảm 47,3% so với cùng kỳ năm 2013 (9.540 tấn).

Sản lượng nuôi trồng thủy sản của Chile đạt 315.360 tấn, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 2013 (352.000 tấn), chủ yếu là cá hồi Đại Tây Dương (chiếm 48,3%), vẹm (21,8%) và cá hồi Thái Bình Dương (14,2%).

Sản lượng cá hồi Đại Tây Dương đạt 152.260 tấn, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2013. Sản lượng vẹm đạt 68.820 tấn, giảm 34,6% so với cùng kỳ năm 2013. Cá hồi Thái Bình Dương giảm 30,7% đạt 44.900 tấn.

Brazil - thị trường tiêu thụ thủy sản quan trọng của Chile

Trong những năm gần đây, Brazil đã trở thành thị trường NK thủy sản lớn thứ ba của Chile, đặc biệt là cá hồi. Hiện Chile là nhà cung cấp cá hồi chính cho Brazil.

Tiêu thụ thủy sản của Brazil đang tăng. Năm 2013, tiêu thụ trung bình theo đầu người tăng 1 kg và hiện đạt 11kg/người/năm.

Brazil là thị trường tiêu thụ tiềm năng của cá hồi Chile, đứng thứ ba sau Mỹ và Nhật Bản.

XK cá hồi Chile sang Brazil tăng trưởng mạnh trong năm 2013. Mức tăng trưởng này dự kiến sẽ tiếp tục trong năm 2014.

Nga – thị trường NK 200 triệu USD cá hồi Chile mỗi năm – sẽ cùng với Brazil là những thị trường tiêu thụ cá hồi Chile có sức tăng trưởng mạnh mẽ nhất.

Mới đây, Brazil đã ký biên bản ghi nhớ chuyển giao công nghệ khai thác và nuôi trồng thủy sản với chính phủ Chile.

Thỏa thuận hợp tác này dự kiến giúp Brazil củng cổ hoạt động nuôi trồng thủy sản, trong đó có nuôi cá hồi thay thế cho nguồn lợi khai thác đang sụt giảm.

Nguồn: Vasep