(VINANET) – Chính phủ Thái Lan sẽ mở thêm cuộc đấu thầu vào tuần tới để bán 500.000 tấn gạo từ kho dự trữ quốc gia, sau cuộc đấu thầu 400.000 tấn nhận được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng.

Theo một quan chức Bộ Thương mại Thái Lan, chính phủ đấu thầu gạo dự trữ để có thêm tiền thanh toán cho nông dân.

Tổng giám đốc Vụ Ngoại thương Thái Lan cho biết, mới đây chính phủ đã bán 400.000 tấn gạo, và 18 nhà xuất khẩu đã bỏ thầu để mua tổng cộng 460.000 tấn.

Kết quả đấu thầu dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới, sau khi Bộ Thương mại thông qua.

T.Hải

Nguồn: Vinanet/Reuters