(VINANET) - Chính phủ Thái Lan vẫn muốn giảm 20% giá thu mua lúa gạo tạm trữ rong niên vụ 2013/14 xuống khoảng 12.000 baht (khoảng 387 USD)/tấn (lúa trắng loại thường). Ngoài ra, họ cũng đang đề xuất giảm 20% mức giới hạn mua gạo của mỗi gia đình từ 500.000 baht (khoảng 16.000 USD) xuống 400.000 400.000 baht (khoảng 13.000 USD). Chính phủ cũng đang xem xét giảm 20% phí xay xát gạo, từ 500 baht/tấn (16 USD) hiện nay xuống 400 baht/tấn (khoảng 13 USD).

Đầu tháng này, các đại diện nông dân Thái Lan đồng ý với việc giảm giá mua lúa loại thường xuống 13.500 baht/tấn (khoảng 435 USD) và giảm giới hạn giá trị mua lúa mỗi hộ gia đình xuống 400.000 baht (khoảng 13.000 USD). Quan chức chính phủ và đại diện nông dân Thái Lan sẽ gặp nhau và xem xét các đề nghị này trong tuần cuối cùng của tháng 7.

Trong khi đó, các nhà kinh doanh gạo Thái lan cho biết họ bối rối với việc chính phủ bán đấu giá 200.000 tấn lúa (để chế biến thành gạo đồ) bởi các điều khoản và điều kiện không rõ ràng và cũng không biết rõ chất lượng gạo bán sẽ ra sao. Cuộc đấu giá sẽ tiến hành vào ngày 30/7/2013.

(T.H – Oryza)