Chiều 5/5, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Công Thương, ông Nguyễn Hoàng Khiêm - Trưởng phòng Miền núi và hải đảo, Vụ Thương mại biên giới và Miền núi (Bộ Công Thương) - cho biết, Bộ đã tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp xuất khẩu đường, đặc biệt là xuất khẩu qua cửa khẩu phụ.

Trên cơ sở cân đối cung - cầu của niên vụ mía đường năm 2013, đặc biệt là việc dư thừa hơn 470 nghìn tấn đường, Bộ Công Thương đã có Công văn số 29/BCT-BGMN gửi UBND tỉnh Lào Cai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hiệp hội Mía đường Việt Nam về việc xuất khẩu (XK) đường qua cửa khẩu phụ. Theo đó, Bộ Công Thương cho phép các doanh nghiệp (DN) XK theo hình thức mua bán, trao đổi qua biên giới đối với mặt hàng đường RS dư thừa qua cửa khẩu Bản Vượng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, thời hạn đến ngày 30/6/2014 hoặc đến khi có cân đối cung - cầu chính thức của vụ mía đường 2013 - 2014. UBND tỉnh Lào Cai tiếp tục thẩm định hồ sơ và giới thiệu bổ sung các DN đủ điều kiện, đồng thời giám sát không tiếp tục cấp phép cho DN có vi phạm, kiểm tra chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ, chủng loại và số lượng đường khi thực hiện bán và trao đổi qua biên giới.

Đến nay, Bộ Công Thương đã cho phép XK hơn 230 nghìn tấn đường RS. Trong đó, theo báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai, tính đến cuối tháng 4, XK đường qua cửa khẩu Bản Vượng là 94 nghìn tấn (đạt 41% số lượng cho phép).

Tuy nhiên, trước mắt, Bộ Công Thương mới cho phép XK mặt hàng đường RS. Đối với đường RE, chỉ XK khi đáp ứng đủ nhu cầu trong nước, bởi thực tế nhiều năm qua, mặt hàng đường RE cung không đáp ứng đủ cầu. Trên tinh thần thống nhất liên Bộ: Công Thương - Nông nghiệp nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 3/2014, hai bộ sẽ cân đối lại lượng đường RE để cho phép XK qua cửa khẩu phụ bằng hình thức mua bán, trao đổi biên giới. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm rà soát lượng đường RE, Bộ Công Thương tổng hợp nhu cầu sử dụng đường RE của các nhà máy trong nước, tránh hiện tượng nếu XK sẽ ảnh hưởng đến thị trường trong nước.

Đánh giá hoạt động XK đường bằng hình thức mua bán, trao đổi qua biên giới 4 tháng đầu năm, Vụ Thương mại biên giới và Miền núi nhận định, DN XK hơn 90 nghìn tấn đường RS (41%) qua cửa khẩu phụ là tín hiệu khả quan. Thời gian tới, việc XK qua cửa khẩu phụ, lối mở sẽ tăng lên, đặc biệt sau khi cân đối cung - cầu đường RE.

Nguồn: Báo Công Thương điện tử