Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) và văn phòng kiểm soát của Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Mỹ (AAFCO) đã công bố chương trình mới dành cho việc quản lý thức ăn chăn nuôi liên bang có tên là “Tiêu chuẩn chương trình quản lý thức ăn chăn nuôi”.

Các tiêu chuẩn về thức ăn chăn nuôi này được xây dựng để liên kết các hoạt động quản lý của các cơ quan đối tác nhằm tạo ra một quy trình hiệu quả và thiết thực, cải thiện sự an toàn của thức ăn chăn nuôi ở Mỹ.

Đạo luật Hiện đại hóa An toàn thực phẩm của FDA (FSMA) (luật công 111-353) được gọi là quan hệ đối tác tăng cường của các cơ quan chính phủ và quy định việc ủy quyền hợp pháp để phát triển một hệ thống an toàn thực phẩm tích hợp (IFSS).

Điểm mấu chốt của IFSS là áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn chương trình mẫu để các cơ quan quản lý tiến hành kiểm tra theo cùng một bộ tiêu chuẩn. Các tiêu chuẩn thương trình quy định mẫu hiện có dành cho các chương trình thực phẩm cho con người (Các tiêu chuẩn chương trình quy định sản xuất thức ăn và các tiêu chuẩn chương trình quy định bán lẻ thức ăn tự nguyện trên toàn quốc), nhưng trước khi phát triển các tiêu chuẩn về thức ăn chăn nuôi, không có tiêu chuẩn thống nhất nào về các chương trình quản lý thức ăn chăn nuôi liên bang được công nhận.

Vì Mỹ hướng tới việc liên kết các kế sách đảm bảo an toàn thực phẩm, các tiêu chuẩn thống nhất thông qua các chương trình quản lý thức ăn chăn nuôi là rất quan trọng.

Đây là các tiêu chuẩn dành cho các chương trình quản lý thức ăn chăn nuôi, không phải là dành cho các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi. Các tiêu chuẩn về thức ăn chăn nuôi bao gồm 11 tiêu chuẩn riêng biệt: cơ sở của việc quản lý, đào tạo, chương trình kiểm tra, thẩm tra, ngộ độc hoặc tử vong do thức ăn chăn nuôi và phản ứng khẩn cấp, chương trình thực thi, các hoạt động tiếp cận cộng đồng, ngân sách và lập kế hoạch, dịch vụ phòng kiểm định, chương trình lấy mẫu, đánh giá và tăng cường việc thực hiện tiêu chuẩn.

Mười một tiêu chuẩn với mục tiêu tăng cường sự an toàn và sự nhất quán trong việc cung cấp thức ăn dành cho động vật tại Mỹ, là những yếu tố then chốt trong chương trình quản lý của từng bang. Các tiêu chuẩn này sẽ tạo ra một khuôn khổ mà mỗi bang có thể áp dụng để xác định những điểm mạnh và nhu cầu của chương trình của mình. Các tiêu chuẩn này cũng tạo nền tảng cho sự tin tưởng trong công tác thanh tra và các công việc khác được thực hiện bởi các cơ quan của bang và liên bang.

Các tiêu chuẩn chương trình quản lý thức ăn chăn nuôi (AFRPS) đang được đăng tải trên website của FDA.

Nguồn: Vasep