(VINANET) – Liên đoàn cà phê Colombia cho biết họ dự kiến sản lượng cà phê của nước này đạt gần 10 triệu bao 60 kg/bao trong năm 2013 tăng từ mức 7,7 triệu bao trong năm 2012.

Trưởng phòng thương mại của Liên đoàn Cà phê Colombia, ông Andres Pinzon cho biết sản lượng sẽ tăng do thời tiết và sự màu mỡ của đất được cải thiện và vì bện nấm lá hiện nay đã được kiểm soát. Ông Pinzon cho biết ông dự kiến Colombia xuất khẩu khoảng 90% sản lượng.

Colombia đã trải qua nhiều năm sản lượng dưới mức trung bình liên tiếp kể từ năm 2008, khi kết hợp của mưa nhiều và chương trình cải tổ cây trồng dẫn đến một số lượng lớn các cây chưa cho sản lượng.

Sản lượng cà phê của Colombia đã giảm dưới mục tiêu sản lượng của liên đoàn trong 4 năm qua. Ông Pinzon nói “chúng tôi sẽ quay lại mức bình thường 11 hay 12 triệu bao một năm trong lịch sử do chương trình cải cách”

Một vài năm trước, nông dân cà phê Colombia bị thiệt hại bởi nấm roya, mà hiện nay đang làm giảm sản lượng mạnh của Peru, Trung Mỹ và Mexico. Colombia hiện nay đã kiểm soát được bệnh nấm cây trồng này, chỉ ảnh hưởng 5,3% tới niên vụ này.

Tuy nhiên, sự bùng phát hiện nay tại các nước khác có thể làm tăng nhu cầu đối với cà phê Colombia.

Reuters