Cơ quan quản lý giá vừa có công văn kèm danh sách 4 DN sữa đã thực hiện kê khai giá, tên sản phẩm và mức giá điều chỉnh đề nghị cơ quan quản lý thị trường địa phương phối hợp kiểm tra việc niêm yết, kê khai giá điều chỉnh các sản phẩm sữa của DN, đồng thời xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Với việc công khai mức giá đăng ký của DN, cơ quan quản lý và người tiêu dùng cùng có thể giám sát việc thực hiện kê khai, đăng ký và mức giá niêm yết cụ thể của từng doanh nghiệp sữa. Ảnh: nld.com.vn

Song song với đó, Bộ Tài chính cũng gửi văn bản đề nghị sở tài chính các địa phương tăng cường quản lý giá sữa của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Trước 10/3, báo cáo tình hình kiểm tra, kiểm soát giá sữa tại địa phương

Cụ thể tại công văn số 2200/BTC-QLG ban hành cuối tuần trước, Bộ Tài chính cho biết thời gian gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về tình hình tăng giá sữa và các sản phẩm dinh dưỡng của các công ty sản xuất, phân phối, kinh doanh sữa.

Để tăng cường công tác quản lý giá mặt hàng này theo đúng quy định của Luật Giá, thực hiện việc kiềm chế lạm phát và chủ động trong công tác điều hành giá năm 2014 theo Nghị Quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 16665/BTC-QLG ngày 2/12/2013 về việc quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi tại địa phương.

Trường hợp sau khi tiếp nhận, xem xét biểu mẫu kê khai giá của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa tại địa phương và rà soát các chi phí hợp lý, hợp lệ và phù hợp với mức điều chỉnh giá của doanh nghiệp, đề nghị Sở Tài chính tổng hợp báo cáo kịp thời về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) tên doanh nghiệp, sản phẩm và mức điều chỉnh giá bán để tổng hợp.

Đồng thời, đề nghị Sở Tài chính tổng hợp về tình hình kiểm tra, kiểm soát giá sữa, doanh nghiệp, mặt hàng sữa đã điều chỉnh tăng giá từ ngày 1/1/2014 đến nay và báo cáo về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) trước ngày 10/3/2014, (gửi trước theo số fax 04.2.2208105; địa chỉ email trinhthithutrang@mof.gov.vn).

Công khai sản phẩm, mức giá đăng ký điều chỉnh của từng doanh nghiệp

Nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý giá sữa của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa trên địa bàn tỉnh, thành phố, cùng ngày, Cục Quản lý giá cũng đã ban hành Công văn số 49/CQLG gửi Cục Quản lý thị trường kèm theo danh sách 4 doanh nghiệp sữa đã thực hiện kê khai giá, tên sản phẩm và mức giá điều chỉnh.

Đây là lần đầu tiên cơ quan quản lý giá công khai danh sách này để cơ quan quản lý và người tiêu dùng cùng giám sát việc thực hiện kê khai, đăng ký và mức giá niêm yết cụ thể của từng doanh nghiệp.

Cụ thể theo Cục Quản lý giá, 4 doanh nghiệp đã thực hiện kê khai, đăng ký gồm có: Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam), Công ty Cổ phần sữa Việt Nam và Công ty TNHH Nestle Việt Nam đã kê khai và điều chỉnh giá bán trên thị trường từ ngày 12/12/2013 đến ngày 10/2/2014; và Công ty TNHH Frieslandcampina Việt Nam đã kê khai và dự kiến điều chỉnh giá bán một số sản phẩm sữa dành cho trẻ em 6 tuổi từ ngày 25/2/2014.

Với việc công khai danh sách doanh nghiệp đã thực hiện kê khai giá, tên sản phẩm và mức giá điều chỉnh, cơ quan quản lý giá đề nghị Cục Quản lý thị trường chỉ đạo các chi cục quản lý thị trường tại địa phương phối hợp với Sở Tài chính tỉnh, thành phố kiểm tra việc niêm yết giá, kê khai giá điều chỉnh các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của 4 doanh nghiệp nói trên và các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đã điều chỉnh giá bán sữa nhưng chưa thực hiện việc kê khai giá với cơ quan quản lý nhà nước.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và thu nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi do vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá theo quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí và hóa đơn.

Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.

Nguồn: Thời báo tài chính online