(VINANET) – Nước nhập khẩu gạo lớn Cuba  đặt mục tiêu giảm phụ thuộc vào nhập khẩu gạo bằng cách tăng sản xuất lúa trong nước lên 538.000 tấn, tương đương khoảng 66% nhu cầu, vào năm 2016. Hiện nay, Cuba tự cung được khoảng 44% nhu cầu gạo trong nước.

Chính phủ có kế hoạch đầu tư vào thủy lợi và công nghệ để tăng sản lượng lúa gạo. Bên cạnh đó sẽ nâng tỷ lệ cơ giới hóa nông nghiệp, cải thiện phương tiện vận chuyển, bảo quản và chế biến nội địa. Chính phủ cũng có kế hoạch tăng diện tích trồng lúa trong cả nước.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, Cuba có khoảng 200.000 ha đất trồng lúa, sản xuất khoảng 350.000 tấn gạo/năm. Năng suất lúa hiện nay ở mức khoảng 2,7 tấn/ha, và Cuba nhập khẩu khoảng 450.000 tấn gạo/năm để đáp ứng yêu cầu trong nước -khoảng 800.000 tấn/năm.

(T.H – Oryza)