(VINANET) – Giá hạt tiêu Ấn Độ vẫn biến động mạnh và tại khu vực miền bắc nguồn cung tiêu chất lượng cao đang rất hạn hẹp. Lượng mua chậm do không chắc chắn về khối lượng tiêu có trên thị trường, và kết quả là giá lúc đóng cửa cao hơn phiên trước đó.

Hợp đồng kỳ hạn tháng 3 giá tăng lên 36.430 rupee/100 kg. Trong ngày có lúc giá đạt 36.850 rupee. Trên thị trường giao ngay, 35 tấn tiêu đã được chuyển đến thị trường. Hợp đồng kỳ hạn tháng 4 và tháng 5 tăng lần lượt 205 rupee và 145 rupee lên lần lượt 35.060 rupee/100 kg và 34.945 rupee/100 kg.

Giá tiêu giao ngay tăng 100 rupee lên 34.800 rupee (loại chọn) và 34.300 rupee (loại xô).

Tiêu Ấn Độ trên thị trường quốc tế giá 6.975-7.000 USD/tấn (c&f), kỳ hạn giao tháng 3, trong khi kỳ hạn tháng 4 và 5 giá lần lượt 6.875-6.900 USD/tấn và 6.825-6.850 USD/tấn (c&f).

(T.H – Reuters)