Đến cuối tháng 4, cây điều ở Đắk Lắk bước vào chính vụ thu hoạch nhưng ở nhiều địa bàn, điều bị mất mùa, giá lại tụt dốc khiến người nông dân thất thu.

Tại huyện Ea Súp, nơi có diện tích điều tập trung nhiều nhất Đắk Lắk, với hơn 3.000 ha, do thời tiết bất lợi, năng suất điều giảm hơn một nửa, còn bình quân dưới 1 tấn/ha.

Trong khi đó, giá điều hiện xuống còn 16.000 - 17.000 đồng/kg so với đầu vụ 23.000 - 24.000 đồng/kg.

Giá điều thấp khiến xu hướng nông dân chặt bỏ điều để trồng cây khác càng tăng ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Theo Sở NN-PTNT Đắk Lắk, diện tích điều toàn tỉnh hiện còn khoảng 25.100 ha, giảm so với cách đây 3 năm hơn 32.000 ha.

Nguồn: Thanh niên