Dordogne, một quận trong bang Aquitaine ở phía Đông Nam nước Pháp cam kết sẽ phục hồi và phát huy truyền thống trong ngành công nghiệp da. Khu vực này muốn nuôi tốt hơn các loại gia súc dành cho các xưởng thuộc da địa phương và ngày càng mở rộng cơ sở sản xuất mới.
Dordogne là khu vực giàu lịch sử và rất hấp dẫn đối với du lịch do số lượng lâu đài và cung điện, cũng như cảnh quan phong cảnh của nó. Quận này có ít hơn 400.000 dân số, và là nơi phát triển nông nghiệp tốt, đặc biệt là nuôi gia súc chất lượng cao.
Dự án được phát triển bởi các quy định của Dordogne từ giữa tháng 6/2013 đến năm 2015, kế hoạch sẽ được thực hiện để thúc đẩy chuỗi liên kết giá trị da thuộc. Sáng kiến này được gọi là Hạt nhân nông thôn xuất sắc và có thể mang lại nguồn tài chính cho quốc gia, khu vực và địa phương, có thể lên tới khoảng 1,3 triệu euro.
Dự án phụ thuộc vào thực tế, Dordogne có diện tích lớn thuận lợi cho việc chăn nuôi gia súc, cơ sở giết mổ, xưởng thuộc da và nhà sản xuất hàng hóa da, điều đó có nghĩa là sự phát triển chuỗi giá trị da sẽ có lợi cho nhà cung cấp và nhà sản xuất địa phương.
Các quỹ này sẽ nhắm tới, chẳng hạn, chương trình đào tạo để lai giống gia súc và khai thác cơ sở giết mổ không làm hỏng da sống. Ngoài ra, cũng có một số trung tâm lưu giữ được xây dựng trong khu vực.
Một phần của chương trình sẽ đưa ra ưu đãi cho người sản xuất quan trọng nằm trong khu vực như Hermès và Repetto sử dụng vật liệu địa phương. Đồng thời, các điều kiện sẽ được tạo ra để khuyến khích các nhà sản xuất khác chuyển đến khu vực này.
Một phần của những sự kiện công cộng Hạt nhân nông thôn xuất sắc sẽ được tổ chức, tập trung vào chuỗi giá trị da ở các thị trấn khác nhau trong khu vực. Chẳng hạn, sẽ có hội nghị, triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ và chương trình cho các sản phẩm da thuộc.
Lefaso

Nguồn: Internet