VINANET - Do diện tích gieo trồng ngô giảm so với ước tính và điều kiện thời tiết bất thường, bởi vậy ước tính sản lượng ngô của Mexico niên vụ 2012/13 được điều chỉnh giảm so với dự báo chính thức của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

Ước tính sản lượng lúa miến trong năm marketing 2012/13 được điều chỉnh giảm so với 6,4 triệu tấn ước tính chính thức của USDA.

Ước tính tổng sản lượng gạo trong năm marketing 2012/13 (từ tháng 10 năm nay đến tháng 9 năm sau) được điều chỉnh giảm so với ước tính chính thức 186.000 tấn (sản phẩm thô) của USDA.

Sự sụt giảm trong sản xuất lúa gạo thô tương đương với 128.000 tấn gạo. Về cơ bản, sản lượng gạo giảm do diện tích trồng thấp hơn so với dự kiến (8.000 ha).

Dự kiến, diện tích trồng lúa mì năm marketing 2012/13 (từ tháng 7 năm nay đến tháng 6 năm sau) và sản lượng được điều chỉnh giảm nhẹ so với dự báo chính thức của USDA dựa vào thông tin từ nguồn tin chính thức của GOM.

SAGARPA cho biết, chu kỳ vụ đông 2011/12 giảm, diện tích trồng ở Guanajuato, Michoacan và Jalisco thấp hơn so với dự kiến trước đây do điều kiện thời tiết bất thường. Mới đây, Mexico đã nhập khẩu 90.000 tấn lúa mì từ Nga để sử dụng cho bột mì nội địa.