VINANET - Nam Phi cắt giảm dự báo sản lượng ngô năm 2013 xuống còn 11,75 triệu tấn so với 12,35 triệu tấn dự báo trước đây, một cơ quan của Chính phủ cho biết hôm thứ ba (26/3).

Vụ thu hoạch ngô ước tính sẽ bao gồm 6,31 triệu tấn ngô trắng và 5,45 triệu tấn ngô vàng, Ủy ban ước tính cây trồng của Chính phủ (CEC) cho biết. Ước tính vụ thu hoạch cao hơn so với dự báo thị trường 11,5 triệu tấn, một cuộc thăm dò của Reuter cho biết.