VINANET - Theo báo cáo được phát hành bởi Ủy ban cải cách và phát triển nhà nước Trung Quốc (NDRC), dự kiến sản lượng thép thô của nước này trong năm 2013 sẽ đạt 746 triệu tấn, tăng 30 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, nhu cầu quặng sắt Trung Quốc dự kiến tăng 50 triệu tấn trong năm hiện tại so với năm 2012.

Trong năm 2013, sản lượng quặng sắt Trung Quốc dự kiến tăng 20 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái. NDRC cho biết rằng, với việc mở rộng công suất và các dự án mới, Trung Quốc sẽ đạt được sản lượng quặng sắt hàng năm lên 900 triệu tấn trong những năm tới. Trong giai đoạn 2013-15, công suất sản xuất quặng sắt bổ sung mới tại Trung Quốc dự kiến đạt 300 triệu tấn.

Theo NDRC, tổng công suất bổ sung mới của 3 hãng quặng sắt khổng lồ toàn cầu; Vale – Brazil, Rio Tinto và BHP Billiton Australia dự kiến sẽ đạt khoảng 100 triệu tấn năm 2013.