(VINANET) – Dự trữ cà phê tại Sàn giao dịch London (Liffee) giảm xuống 24.180 tấn tính tới 17/2, so với 24.960 tấn hôm 3/2.
T.Hải
Nguồn: Vinanet/Reuters