Lượng đường tồn kho tại các nhà máy khoảng 338.530 tấn. Hai tháng vừa qua, tiêu thụ đường thấp hơn năm trước, việc xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó khăn.  

Theo Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tính đến giữa tháng 1/2015, toàn bộ các nhà máy đường đã vào sản xuất niên vụ 2014- 2015. Các nhà máy đã ép được 5.618.900 tấn mía, sản xuất được 505.950 tấn đường. So với cùng kỳ năm trước, lượng mía ép giảm 1.359.100 tấn, lượng đường giảm 97.650 tấn. Lượng đường tồn kho tại các nhà máy khoảng 338.530 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước 12.470 tấn. Lượng đường các nhà máy bán ra từ giữa tháng 12/2014 đến giữa tháng 1/2015 là 158.170 tấn, thấp hơn cùng kỳ năm trước 13.330 tấn. Hai tháng vừa qua, lượng đường tiêu thụ thấp hơn năm trước do việc xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó khăn.

Do lượng đường tồn kho lớn, tiêu thụ khó khăn giá bán buôn đường kính trắng loại 1 (có VAT) tại nhà máy đường giảm do với tháng trước từ 500- 1.000 đồng/kg, giá bán dao động ở mức từ 11.000 đồng/kg đến 11.500 đồng/kg.

Hiện, giá thu mua mía 10 CCS tại ruộng vẫn ổn định, theo đó, tại Nghệ An giá thu mua ở mức 780.000- 810.000 đồng/tấn; Cao Bằng, Sơn La: 800.000- 870.000 đồng/tấn; Tuyên Quang, Hòa Bình, Thanh Hóa, Gia Lai, Tây Ninh: 900.000 đồng/tấn; đồng bằng sông Cửu Long: 750.000 đồng/tấn; Phú Yên: 920.000 đồng/tấn.

Nguồn: Báo công thương