(VINANET) – Theo Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ, sản lượng dầu của Hoa Kỳ có thể tăng 300.000 thùng/ngày lên đỉnh tạm thời trong tháng 5 trước khi sụt giảm vào mùa hè.

Hầu hất bình luận trong Triển vọng năng lượng ngắn hạn (STEO) tập trung vào dự báo sản lượng trung bình hàng năm, EIA dự báo sản lượng tăng 640.000 thùng/ngày trong năm 2015 so với năm 2014 và sau đó tăng 220.000 thùng/ngày trong năm 2016.

Nhưng trong bối cảnh mức độ sản xuất dầu thay đổi nhanh chóng, tập trung vào số liệu trung bình hàng năm sẽ cho những bức tranh sai lầm về sản lượng dầu.

Sản lượng tăng từ 8,02 triệu thùng trong tháng 1/2014 thành 9,15 triệu thùng trong tháng 12, vì thế con số trung bình 8,67 triệu thùng/ngày không phải là hữu ích để hiểu tác động của nguồn cung tới giá trên thị trường.

Sản lượng dự báo của STEO sẽ tăng từ 9,15 triệu thùng/ngày trong tháng 12/2014 lên 9,47 triệu thùng/ngày trong tháng 5/2015. Nhưng EIA dự kiến sản lượng giảm trong mùa hè chỉ 9,14 triệu thùng/ngày trong tháng 9, đặc biệt không đổi so với đầu năm nay, trước khi tăng nhẹ vào cuối năm nay lên 9,24 triệu thùng/ngày.

Tồn đọng lớn của các giếng khoan nhưng chưa hoàn thành là kết quả của việc khoan dầu kỷ lục trong 10 tháng năm 2014 đủ để làm sản lượng tăng trong vài tháng đầu năm 2015do các giếng hoàn thành và đưa vào sản xuất.

Nhưng khi việc tồn đọng này bị xóa sổ, việc giảm hoạt động của các giếng khoan kể từ đầu năm nay có nghĩa là ít giếng hoàn thành hơn từ tháng 4 đến tháng 5 trở đi. Ở thời điểm đó mức độ sụt giảm trên tồn trữ hiện tại của các giếng bắt đầu làm sản lượng giảm. EIA dự báo rằng sản lượng sẽ giảm 330.000 thùng/ngày từ tháng 5 đến tháng 9.

EIA dự báo sản lượng sẽ tăng trở lại khiêm tốn trong ba tháng cuối năm nay để kết thúc năm tăng nhẹ so với hiện nay.

Tuy nhiên, dự báo này là cực kỳ phụ thuộc vào sự phục hồi đáng kể của giá dầu. Dự báo trong STEO là giá dầu WTI sẽ tăng lên 51 USD/thùng vào tháng 5 và 67 USD/thùng vào tháng 12.

Nếu không có sự phục hồi giá, việc giảm sản lượng trong quý 2 và quý 3 có thể sâu hơn và dài hơn, và sự phục hồi sản lượng được dự kiến vào cuối năm nay có thể không xảy ra.

Giá dầu vẫn cao đủ để hỗ trợ một số hoạt động khoan phát triển trong năm 2015 ở Bakken, Eagle Ford, Niobrara và lưu vực Permian, mặc dù thấp hơn dự báo trước đó.

Với giá dầu WTI được dự báo bắt đầu tăng trong nửa cuối năm 2015, hoạt động khoan được dự kiến tăng trở lại do các công ty tận dụng chi phí thấp cho cả hai dịch vụ thuê diện tích và khoan. Tuy nhiên dự báo này vẫn đặc biệt nhạy cảm với giá thực thế.

Điều này có thể là một dự báo hợp lý. Giá dầu đã dưới mức độ hòa vốn đối với nhiều giếng đá phiến mới cũng như các bộ phận ngoại vi của các giếng như Bakken và lưu vực Permian. Việc khoan đang chậm lại và sẽ có thể giảm dưới mức thay thế trong vài năm tới.

Khi sản lượng bắt đầu bình ổn và sau đó giảm, việc sụt giảm sản lượng mới bắt đầu giữ ổn định giá và kết quả phục hồi kiêm tốn mà ngược lại sẽ giúp ngăn ngừa giảm sản lượng sâu hơn trong nửa cuối năm nay.

Việc điều chỉnh này có thể sẽ rất khó khăn, tuy nhiên không chỉ bởi thiếu thông tin trong hệ thống, sự không rõ ràng và áp lực lên các công ty sản xuất để bảo tồn tiền mặt khan hiến. Nếu không có sự phục hồi giá, sản lượng dầu của Hoa Kỳ sẽ giảm nhanh chóng vào cuối năm nay và kết thúc năm 2015 ở dưới mức hiện nay.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters