(VINANET) – Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ đã giảm dự báo sản lượng dầu thô Hoa Kỳ trong năm nay và năm tới do thời tiết khắc nghiệt gần đây nhưng cho biết công nghệ đang cải thiện có thể làm tăng cường sản lượng dầu phiến đá trong hai năm tới.

Trong báo cáo triển vọng năng lượng ngắn hạn hàng tháng, EIA đã cắt giảm dự báo sản lượng dầu thô 100.000 thùng/ngày năm 2014 xuống 8,4 triệu thùng và năm 2015 giảm 100.000 thùng/ngày xuống 9,2 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, EIA cho biết dự báo sản lượng dầu thô trên bờ - gồm cả sản lượng dầu đá phiến tăng lên - đã dưới sản lượng thực tế do các công ty đã cải thiện năng suất của các giếng dầu của họ bằng cách thử nghiệm quá trình khoan của họ. Ước tính sản lượng dầu trên bờ là 5,7 triệu thùng/ngày trong năm 2013 và dự báo 7,1 triệu thùng/ngày trong năm 2015 sẽ là phóng đại.

Sản lượng dầu xa bờ tại Vịnh Mexico tăng từ 1,3 triệu thùng/ngày trong năm 2013 lên 1,6 triệu thùng/ngày trong năm 2015, theo kế hoạch của ngành. Nhưng nguy cơ là thấp hơn do điều kiện thời tiết không thể đoán trước gồm cả các cơn bão có thể dẫn đến thiệt hại hoặc chậm trễ dự án.

EIA đã đưa ra dự báo sản lượng toàn cầu trong báo cáo này. Họ đã tăng dự báo sản lượng các các nước OPEC trong năm 2014 gần 300.000 thùng/ngày thành 35,73 triệu thùng/ngày.

EIA đã giảm dự báo sản lượng của các nước không thuộc OPEC 110.000 thùng/ngày xuống 55,96 triệu thùng/ngày trong năm nay và 90.000 thùng/ngày xuống 57,46 triệu thùng/ngày vào năm tới.

Báo cáo cũng điều chỉnh giảm công suất sản lượng dư thừa của OPEC 4,6% hay 120.000 thùng/ngày xuống 2,54 triệu thùng/ngày.

Sự gián đoạn cung cấp không có kế hoạch tại Libya và Nigeria, sự trừng phạt đối với Iran có thể giảm nguồn cung cấp và những việc gián đoạn khác chiếm 3,2 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2013. Các thành viên OPEC tiếp tục chiếm đa số việc gián đoạn nguồn cung toàn cầu, trung bình 2,3 triệu thùng/ngày trong tháng 1.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters