(VINANET) – Cơ quan thông tin năng lượng EIA đã cắt giảm 50.000 nghìn thùng/ngày dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới năm 2014 xuống 1,18 triệu thùng/ngày.

Trong dự báo hàng tháng, cơ quan này đã giảm 120.000 thùng/ngày ước tính tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2015 xuống 1,24 triệu thùng.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters