Ngày 30/4/2014, Cục Thanh tra An toàn vệ sinh thực phẩm (FSIS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã ký bản ghi nhớ số 225-14-0009 với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) thuộc Bộ Y tế Mỹ nhằm tăng cường sự hợp tác về an toàn thực phẩm và phòng chống gian lận, đồng thời nâng cao hết mức hiệu quả về sử dụng nhân lực và nguồn lực trong xem xét và thanh tra các loài cá và sản phẩm từ cá thuộc bộ Siluriformes. Hoạt động này được thực hiện theo yêu cầu của Luật Nông nghiệp 2014.

Bản ghi nhớ yêu cầu FSIS và FDA sắp xếp hợp tác nhằm hỗ trợ cho nỗ lực của các bên trong chuyển giao trách nhiệm quản lý giám sát các sản phẩm cá và đạt được các mục tiêu nêu trong Luật Nông nghiệp 2014. Bản ghi nhớ cũng phát triển các thỏa thuận khác của hai cơ quan. Các mục tiêu của bản ghi nhớ gồm:

1) Nâng cao sự hợp tác giữa hai cơ quan trong bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống gian lận, xây dựng các thỏa thuận khác;

2) Tăng cường tính hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực và nguồn nhân lực còn hạn chế bằng việc đảm bảo rằng công tác thanh tra do FSIS thực hiện đáp ứng được những yêu cầu của Đạo luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm; không có sự trùng lặp trong công tác thanh tra các lô hàng cập cảng và các cơ sở chế biến cá thuộc bộ Siluriformes của các cơ quan trên; bất cứ thông tin nào về quá trình xem xét, kiểm định và thanh tra đã thực hiện đều được đưa vào xem xét để xác định mối nguy, bao gồm cả việc thiết lập các quyền ưu tiên thanh tra.

Trong bản ghi nhớ, FSIS và FDA nhất trí lên kế hoạch chuyển giao theo từng hợp phần trách nhiệm chính quản lý giám sát các sản phẩm cá thuộc bộ Siluriformes sản xuất trong nước và NK từ FDA sang cho FSIS, như đã nêu trong quy định cuối cùng.

Hai cơ quan cũng sẽ theo sát các điều khoản trong bản ghi nhớ trong giai đoạn chuyển giao và sau khi chuyển giao; phối hợp ban hành các quy định và hướng dẫn cũng như áp dụng quy định cụ thể đối với các sản phẩm cá thuộc bộ Siluriformes; trao đổi thông tin liên quan đến công tác quản lý giám sát các sản phẩm cá thuộc bộ Siluriformes như đã nêu trong bản ghi nhớ số 225-12-0007; tận dụng năng lực thanh tra của cơ quan còn lại để sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực đối với các sản phẩm cá thuộc bộ Siluriformes khi thích hợp và khi các nguồn lực này cho phép.

Về trách nhiệm riêng, FSIS sẽ thực hiện công tác quản lý giám sát chính đối với các sản phẩm cá thuộc bộ Siluriformes; thông báo cho FDA trong trường hợp xuất hiện vi phạm liên quan tới các sản phẩm cá không thuộc bộ Siluriformes. FDA sẽ không thanh tra các sản phẩm cá thuộc bộ Siluriformes tại Mỹ và các cơ sở nước ngoài tham gia nuôi, giết mổ hoặc chế biến các sản phẩm cá thuộc loài này trừ khi có yêu cầu của FSIS; không lấy mẫu và phân tích các sản phẩm cá thuộc bộ Siluriformes thuộc quyền thanh tra của USDA hoặc mang dấu hiệu NK chính thức của USDA, trừ khi có yêu cầu của FSIS; tiếp tục quản lý giám sát các sản phẩm cá và thủy sản khác; thông báo cho FSIS khi phát hiện vi phạm liên quan đến các sản phẩm cá thuộc bộ Siluriformes.

Bản ghi nhớ này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho tới khi có sự sửa đổi hoặc chấm dứt thỏa thuận với sự nhất trí của cả hai cơ quan.

Nguồn: Vasep