Mặt hàng

Giá (đ/kg)

An Giang

 

Thịt lợn thăn

90.000

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò thăn

220.000

Gà CN làm sẵn

42.000(-3.000)

Gà ta còn sống

100.000

Lợn hơi

54.000

Hậu Giang

 

Thịt lợn thăn

94.000

Thịt lợn mông sấn

84.000

Thịt bò thăn loại 1

272.000

Gà công nghiệp làm sẵn

50.000

Gà ta làm sẵn

95.000

Lợn hơi

50.000

Nguồn: Vinanet/TTGC