Mặt Hàng

Giá

Bia chai Sài Gòn (đ/két)

170.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

205.000

Coca Cola lon (đ/thùng)

175.000

7 Up lon (đ/thùng)

163.000

Nguồn : Vinanet/TTGC