Mặt Hàng

Giá

Bia chai Sài Gòn đỏ (đ/két 24 chai)

135.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

205.000

Coca Cola chai (đ/két 24 chai)

68.000

7 Up lon (đ/thùng 24 lon)

160.000

Rượu vang nội đóng chai (đ/chai)

50.000(-10.000)

Nguồn/Vinanet/TTGC