Mặt hàng

Giá

 

 

Bia chai Sài Gòn (đ/két)

175.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

210.000(+15.000)

Coca Cola chai(đ/két)

85.000

7 Up lon (đ/thùng)

160.000

Nguồn/Vinanet/TTGC