Mặt hàng

Giá

Đồng Nai

 

Bia chai Sài Gòn (đ/két)

140.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

205.000

Coca Cola lon (đ/thùng)

170.000

7 Up lon (đ/thùng)

155.000

Rượu vang Đà Lạt (đ/chai 750ml)

75.000

Đồng Tháp

 

Bia lon 333 Sài Gòn (đ/thùng)

210.000

Coca Cola chai (đ/thùng)

160.000

7 Up lon (đ/thùng)

165.000

An Giang

 

Bia chai Sài Gòn đỏ (đ/két)

127.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

200.000

Coca Cola lon (đ/thùng)

180.000

7 Up lon (đ/thùng)

165.000

Hậu Giang

 

Bia chai Sài Gòn đỏ (đ/két)

150.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

205.000

Coca Cola lon (đ/thùng)

170.000

7 Up lon (đ/thùng)

168.000

Rượu vang nội chai 14-16 độ (đ/chai)

22.000

Nguồn/Vinanet/TTGC