Mặt Hàng
Giá
Bình Dương
 

Bia chai Sài Gòn đỏ (đ/két 24 chai)

135.000
Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)
205.000
Coca Cola chai (đ/két 24 chai)
68.000
7 Up lon (đ/thùng 24 lon)
160.000

Rượu vang nội đóng chai (đ/chai)

50.000
Bạc Liêu
 
Bia chai Sài Gòn (đ/két)
170.000
Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)
205.000
Coca Cola lon (đ/thùng)
175.000
7 Up lon (đ/thùng)
163.000
Long An
 
Bia chai Sài Gòn (đ/két)
188.000
Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)
200.000(-5.000)
Coca Cola lon (đ/thùng)
175.000
7 Up lon (đ/thùng)
155.000
Nguồn/Vinanet/TTGC