Mặt hàng

Giá

Đồng Nai

 

Bia chai Sài Gòn (đ/két)

140.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

205.000

Coca Cola lon (đ/thùng)

170.000

7 Up lon (đ/thùng)

155.000

Rượu vang Đà Lạt (đ/chai 750ml)

75.000

Bạc Liêu

 

Bia chai Sài Gòn (đ/két)

170.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

205.000

Coca Cola lon (đ/thùng)

175.000

7 Up lon (đ/thùng)

163.000

Cà Mau

 

Bia chai Sài Gòn (đ/két)

135.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

205.000

Coca Cola chai (đ/két)

80.000

7 Up lon (đ/thùng)

165.000

Rượu vang Đà Lạt 750ml (đ/chai)

75.000

Long An

 

Bia chai Sài Gòn (đ/két)

188.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

205.000

Coca Cola lon (đ/thùng)

175.000

7 Up lon (đ/thùng)

155.000

Nguồn : Vinanet/TTGC