Mặt hàng

Giá

An Giang

 

Bia chai Sài Gòn đỏ (đ/két)

135.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

230.000

Coca Cola lon (đ/thùng)

180.000

7 Up lon (đ/thùng)

165.000

Hậu Giang

 

Bia chai Sài Gòn đỏ (đ/két)

150.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

230.000

Coca Cola lon (đ/thùng)

180.000

7 Up lon (đ/thùng)

160.000

Rượu vang nội chai 14-16 độ (đ/chai)

22.000

Long An

 

Bia chai Sài Gòn (đ/két)

190.000(-5.000)

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

223.000(-7.000)

Coca Cola lon (đ/thùng)

155.000

7 Up lon (đ/thùng)

158.000

Nguồn: vinanet/TTGC