Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Bạc Liêu

 

Bia chai Sài Gòn (đ/két)

155.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

230.000

Coca Cola lon (đ/thùng)

195.000

7 Up lon (đ/thùng)

177.000

Bình Dương

 

Bia chai Sài Gòn đỏ (đ/két 24 chai)

135.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

205.000

Coca Cola chai (đ/két 24 chai)

68.000

7 Up lon (đ/thùng 24 lon)

170.000

Rượu vang nội đóng chai (đ/chai)

50.000

Đồng Nai

 

Bia chai Sài Gòn (đ/két)

140.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

205.000

Coca Cola lon (đ/thùng)

170.000

7 Up lon (đ/thùng)

155.000

Rượu vang Đà Lạt (đ/chai 750ml)

75.000

Cà Mau

 

Bia chai Sài Gòn (đ/két)

140.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

210.000

Coca Cola chai (đ/két)

80.000

7 Up lon (đ/thùng)

165.000

Rượu vang Đà Lạt 750ml (đ/chai)

75.000

Cần Thơ

 

Bia chai Sài Gòn (đ/két)

175.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

210.000

Coca Cola chai(đ/két)

85.000

7 Up lon (đ/thùng)

160.000

Nguồn: Vinanet