Mặt hàng

Giá

Tây Ninh

 

Bia chai Sài Gòn đỏ (đ/két)

140.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

200.000(+10.000)

Coca Cola chai (đ/két)

100.000

7 Up lon (đ/thùng)

160.000

Rượu vang nội chai (đ/chai)

80.000

Đồng Tháp

 

Bia hộp Sài Gòn (đ/thùng 24 hộp)

198.000

Coca Cola chai (đ/thùng)

158.000

7 Up lon (đ/thùng)

160.000

An Giang

 

Bia chai Sài Gòn đỏ (đ/két)

125.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

220.000

Coca Cola lon (đ/thùng)

180.000

7 Up lon (đ/thùng)

165.000

Hậu Giang

 

Bia chai Sài Gòn đỏ (đ/két)

150.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

230.000(+15.000)

Coca Cola lon (đ/thùng)

180.000(+10.000)

7 Up lon (đ/thùng)

168.000

Rượu vang nội chai 14-16 độ (đ/chai)

22.000

Đồng Nai

 

Bia chai Sài Gòn (đ/két)

140.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

205.000

Coca Cola lon (đ/thùng)

170.000

7 Up lon (đ/thùng)

155.000

Rượu vang Đà Lạt (đ/chai 750ml)

75.000

Nguồn: Vinanet