Mặt hàng

Giá

Bình Dương

 

Bia chai Sài Gòn đỏ (đ/két 24 chai)

135.000

Bia lon 333 Sài Gòn (đ/thùng)

230.000

Coca Cola chai (đ/két 24 chai)

68.000

7 Up lon (đ/thùng 24 lon)

170.000

Rượu vang nội đóng chai (đ/chai)

60.000

Bạc Liêu

 

Bia chai Sài Gòn (đ/két)

170.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

225.000

Coca Cola lon (đ/thùng)

199.000

7 Up lon (đ/thùng)

170.500

Đồng Nai

 

Bia chai Sài Gòn (đ/két)

160.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

220.000

Coca Cola lon (đ/thùng)

170.000

7 Up lon (đ/thùng)

155.000

Rượu vang Đà Lạt (đ/chai 750ml)

75.000

Cà Mau

 

Bia chai Sài Gòn (đ/két)

130.000(-5.000)

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

230.000(-5.000)

Coca Cola chai (đ/két)

 

Coca Cola lon

180.000

7 Up lon (đ/thùng)

178.000

Rượu vang Đà Lạt 750ml (đ/chai)

75.000

Cần Thơ

 

Bia chai Sài Gòn (đ/két)

192.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

225.000

Coca Cola chai(đ/két)

95.000

7 Up lon (đ/thùng)

175.000

An Giang

 

Bia chai Sài Gòn đỏ (đ/két)

125.000(-10.000)

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

227.000(+2.000)

Coca Cola lon (đ/thùng)

180.000

7 Up lon (đ/thùng)

165.000

Hậu Giang

 

Bia chai Sài Gòn đỏ (đ/két)

150.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

228.000

Coca Cola lon (đ/thùng)

180.000

7 Up lon (đ/thùng)

160.000

Rượu vang nội chai 14-16 độ (đ/chai)

22.000

Nguồn: Vinanet/TTGC