Mặt hàng

Giá

Cà Mau

 

Bia chai Sài Gòn (đ/két)

135.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

200.000

Coca Cola chai (đ/két)

80.000

7 Up lon (đ/thùng)

168.000

Rượu vang Đà Lạt 750ml (đ/chai)

75.000

Bình Dương

 

Bia chai Sài Gòn đỏ (đ/két 24 chai)

135.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

205.000

Coca Cola chai (đ/két 24 chai)

68.000

7 Up lon (đ/thùng 24 lon)

170.000

Rượu vang nội đóng chai (đ/chai)

49.000

Bạc Liêu

 

Bia chai Sài Gòn (đ/két)

155.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

228.000(-2.000)

Coca Cola lon (đ/thùng)

199.000(+4.000)

7 Up lon (đ/thùng)

170.500(-6.500)

Đồng Nai

 

Bia chai Sài Gòn (đ/két)

140.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

205.000

Coca Cola lon (đ/thùng)

170.000

7 Up lon (đ/thùng)

155.000

Rượu vang Đà Lạt (đ/chai 750ml)

75.000

Tây Ninh

 

Bia chai Sài Gòn đỏ (đ/két)

140.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

200.000

Coca Cola chai (đ/két)

100.000

7 Up lon (đ/thùng)

160.000

Rượu vang nội chai (đ/chai)

80.000

Đồng Tháp

 

Bia hộp Sài Gòn (đ/thùng 24 hộp)

198.000

Coca Cola chai (đ/thùng)

158.000

7 Up lon (đ/thùng)

160.000

Nguồn: Vinanet