Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
-
-
-
61,92 *
-
63,84
64,09
63,75
64,05
-
63,90
64,17
63,90
64,17
-
-
-
-
64,25 *
-
64,70
64,80
64,70
64,80
-
-
-
-
64,73 *
-
-
-
-
65,18 *
-
-
-
-
65,62 *
-
-
-
-
65,93 *
-
-
-
-
64,33 *
-
-
-
-
65,00 *
-
-
-
-
65,93 *
-
-
-
-
65,96 *
-
-
-
-
65,96 *
-
-
-
-
65,96 *
-
-
-
-
65,27 *
-
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts