Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
-
-
-
94,62
94,62
94,74
94,74
94,46
94,55
94,75
-
-
-
84,92
84,92
84,40
84,40
84,28
84,32
84,53
-
-
-
83,51
83,51
-
-
-
83,41
83,41
-
-
-
83,21
83,21
-
-
-
82,95
82,95
-
-
-
82,51
82,51
-
-
-
82,59
82,59
-
-
-
82,70
82,70
-
-
-
82,55
82,55
-
-
-
82,61
82,61
-
-
-
82,62
82,62
-
-
-
82,78
82,78
Nguồn: Vinanet/TradingCharts