Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
-
-
-
61,92 *
-
60,90
61,05
60,69
60,74
60,87
61,46
61,46
61,28
61,33
61,46
-
-
-
61,93 *
61,93
62,77
62,77
62,66
62,71
62,78
-
-
-
62,93 *
62,93
-
-
-
63,57 *
63,57
-
-
-
64,07 *
64,07
-
-
-
64,27 *
64,27
-
-
-
62,77 *
62,77
-
-
-
63,43 *
63,43
-
-
-
64,36 *
64,36
-
-
-
64,38 *
64,38
-
-
-
64,38 *
64,38
-
-
-
64,38 *
64,38
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts