Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
-
-
-
61,92 *
-
60,38
60,49
60,31
60,32
60,33
61,05
61,20
60,96
60,96
61,00
-
-
-
61,52 *
61,52
62,40
62,40
62,40
62,40
62,39
-
-
-
62,87 *
62,87
-
-
-
63,39 *
63,39
-
-
-
63,85 *
63,85
-
-
-
64,05 *
64,05
-
-
-
62,55 *
62,55
-
-
-
63,21 *
63,21
-
-
-
64,14 *
64,14
-
-
-
64,16 *
64,16
-
-
-
64,16 *
64,16
-
-
-
64,16 *
64,16
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts