Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
-
-
-
61,92 *
-
60,49
60,68
60,41
60,68
60,49
61,14
61,28
61,13
61,28
61,14
-
-
-
61,78 *
61,78
-
-
-
62,56 *
62,56
-
-
-
62,76 *
62,76
-
-
-
63,41 *
63,41
-
-
-
63,94 *
63,94
-
-
-
64,22 *
64,22
-
-
-
62,72 *
62,72
-
-
-
63,38 *
63,38
-
-
-
64,31 *
64,31
-
-
-
64,33 *
64,33
-
-
-
64,33 *
64,33
-
-
-
64,33 *
64,33
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts