Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
-
-
-
61,92 *
-
60,20
60,37
60,20
60,27
60,21
60,85
60,97
60,81
60,95
60,83
-
-
-
61,56 *
61,56
62,20
62,30
62,18
62,30
62,25
-
-
-
62,47 *
62,47
-
-
-
63,05 *
63,05
-
-
-
63,57 *
63,57
-
-
-
63,85 *
63,85
-
-
-
62,35 *
62,35
-
-
-
63,01 *
63,01
-
-
-
63,94 *
63,94
-
-
-
63,96 *
63,96
-
-
-
63,96 *
63,96
-
-
-
63,96 *
63,96
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts