Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
-
-
-
64,59 *
64,59
-
-
-
65,45 *
65,45
-
-
-
65,11 *
65,11
-
-
-
65,14 *
65,14
-
-
-
64,85 *
64,85
-
-
-
65,10 *
65,10
-
-
-
65,35 *
65,35
-
-
-
66,22 *
66,22
-
-
-
66,19 *
66,19
-
-
-
66,89 *
66,89
-
-
-
67,82 *
67,82
-
-
-
67,86 *
67,86
-
-
-
67,86 *
67,86
-
-
-
67,86 *
67,86
-
-
-
67,17 *
67,17
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts