Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
-
-
-
61,92 *
-
63,95
64,02
63,90
64,00
63,91
64,23
64,44
64,23
64,43
64,38
-
-
-
64,69 *
64,69
64,67
64,75
64,67
64,75
64,70
-
-
-
64,55 *
64,55
-
-
-
64,49 *
64,49
-
-
-
64,46 *
64,46
-
-
-
64,74 *
64,74
-
-
-
63,14 *
63,14
-
-
-
63,80 *
63,80
-
-
-
64,73 *
64,73
-
-
-
64,75 *
64,75
-
-
-
64,75 *
64,75
-
-
-
64,75 *
64,75
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts