Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
-
-
-
61,92 *
-
63,00
63,00
62,82
62,97
63,16
63,35
63,40
63,31
63,40
63,68
63,76
63,76
63,76
63,76
64,09
64,01
64,16
64,01
64,16
64,29
-
-
-
64,16 *
64,16
-
-
-
64,18 *
64,18
-
-
-
64,17 *
64,17
-
-
-
64,45 *
64,45
-
-
-
62,85 *
62,85
-
-
-
63,51 *
63,51
-
-
-
64,44 *
64,44
-
-
-
64,46 *
64,46
-
-
-
64,46 *
64,46
-
-
-
64,46 *
64,46
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts