Đvt: USD/tấn
 
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
2976
2997
2956
2964
2966
2950
2971
2934
2942
2946
2934
2955
2920
2928
2927
2917
2933
2908
2916
2909
2886
2896
2886
2893
2882
2876
2878
2873
2878
2866
-
2875
2875
2875
2862
-
2873
2873
2873
2859
-
2870
2870
2870
2856
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
Nguồn: Vinanet