Đvt: USD/tấn
 
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
-
-
-
 
2924
2937
2939
2901
 
2924
2928
2930
2894
 
2915
2913
2915
2879
 
2899
2897
2897
2864
 
2882
-
-
-
 
2872
-
-
-
 
2859
-
-
-
 
2851
-
-
-
 
2843
-
-
-
 
2835

Nguồn: Vinanet/Tradingcharts