Giá cá ngừ vằn tại Bangkok, Thái Lan đang nhích dần lên, sau khi chạm đáy hồi tháng 4.

Các giao dịch trong tháng 4 đã được ký kết ở mức giá 1.160 USD/tấn, theo giá CIF. Tuy nhiên, các giao dịch trong tháng 5 đã được ký kết ở mức từ 1.250 – 1.275 USD/tấn, do khai thác giảm trong khi nhu cầu đang bắt đầu tăng, đã đưa giá cá lên khỏi mức thấp.

Các nhà NK tại Mỹ cho biết, các giao dịch tại Bangkok đã được thực hiện ở mức 1.250 USD/tấn, nhưng một số giao dịch với nguồn cung từ Ấn Độ Dương được thực hiện ở mức 1.275 USD/tấn. Và các nhà NK tin rằng giá giao dịch trong tháng 3 là 1.300 USD/tấn là hoàn toàn bình thường.

Các nhà NK suy đoán giá sẽ có xu hướng tăng cho tới hết tháng 8 và sau đó lại giảm, như thường lệ.

Nguồn: Vasep